» lasypowisla.pl / Mapa Grzybierza

Mapa Grzybiarza

grzyby Gdzie są te grzyby?

Masz ochotę na borowiki, podgrzybki czy maślaki ? Wybierz się z mapą na grzyby!

Grzyby można spotkać praktycznie wszędzie, ale gatunki jadalne i chętnie zbierane rosną najczęściej w lasach i mają swoje określone preferencje co do występowania. Znając właściwości i preferencje poszukiwanego grzyba, można w szybki sposób odnaleźć interesujące gatunki. Wystarczy odszukać określony typ lasu i przy odrobinie szczęścia wśród ściółki ukażą się poszukiwane owocniki.

Mapa grzybiarza stanowi przegląd drzewostanów, w których można poszukiwać danego gatunku grzyba (zaznaczono na niej lasy iglaste, mieszane, brzeziniaki i buczyny). Obejmuje również, sieć dróg publicznych, dróg leśnych udostępnionych do ruchu oraz wyznaczone miejsca postoju. Już w domu możesz zaplanować jak dojechać na grzybobranie i gdzie zostawić samochód.

Znajdź gatunek, który Cię interesuje, przeczytaj krótką wskazówkę co do jego występowania i z mapą w drogę!

BOCZNIAK OSTRYGOWATY - Pleurotus ostreatus

Występuje późną jesienią i zimą zwykle gromadnie, dachówkowato jeden owocnik nad drugim w lasach na żywych i obumierających drzewach liściastych, na martwym drewnie, głównie topól, wierzb, buków, brzóz, grabów i jesionów.

BOROWIK SZLACHETNY- Boletus edulis

Spotkać go można od czerwca do listopada w lasach iglastych, rzadziej w mieszanych i liściastych tworzy mikoryzę ze świerkami, sosnami, bukami, dębami. Rośnie pojedynczo lub w niewielkich grupach

CZUBAJKA KANIA - Macrolepiota procera (kania, sowa, parasolnik)

Rośnie od lipca do listopada w świetlistych lasach różnych typów, na skraju lasu, przy drogach leśnych, w zaroślach, na wrzosowiskach, zrębach, polanach, w parkach, raczej na glebach piaszczystych.

GĄSKA ZIELONKA - Tricholoma equestre (zielonka, gąska żółta, prośnianka)

Można go spotkać od września do listopada, niekiedy do grudnia (jeśli nie ma mrozów) w lasach iglastych, wzdłuż dróg leśnych. Tworzy mikoryzę przede wszystkim z sosną.

GĄSKA NIEKSZTAŁTNA - Tricholoma portentosum (gąska siwka, siwka)

Występuje od września do grudnia, w lasach iglastych, tworzy mikoryzę z sosną, a także świerkiem. Rośnie na glebach piaszczystych, prawie zawsze gromadnie.

GOŁĄBEK JADALNY - Russula vesca (gołąbek wyborny, serowiatka, surojadka)

Występuje od czerwca do października, w lasach liściastych i mieszanych, często w dąbrowach i buczynach

GOŁĄBEK SMACZNY - Russula delica

Od lipca do października w różnych lasach, najchętniej jednak tworzy mikoryzę z bukami, grabami, sosnami i świerkami

KOŹLARZ BABKA - Leccinum scabrum (babka, kozak)

Od czerwca do października w zagajnikach brzozowych, w lasach liściastych i mieszanych z udziałem brzozy

KOŹLARZ CZERWONY - Leccinum rufom (kozak czerwony, osak, osiczak, osiniak)

Występuje od czerwca do października w prześwietlonych lasach mieszanych i liściastych, pod pojedynczymi topolami osikami

KOŹLARZ GRABOWY - Leccinum griseum (kozak, pseudokozak)

Od czerwca do października w lasach liściastych, tworzy mikoryzę tylko z grabami

KOŹLARZ POMAROŃCZOWOŻÓŁTY Leccinum versipelle

Gatunek często spotykany, od wczesnego lata do jesieni (czerwiec-październik), pojedynczo i w grupach, w różnych typach lasów, także w parkach i ogrodach, ale zawsze pod brzozami

MAJÓWKA WIOSENNA - Calocybe gambosa (gęśnica wiosenna, gąska majowa, gąska majówka, gąska wiosenna, majówka)

Gatunek występujący raczej na łąkach, na polanach śródleśnych, w trawiastych zaroślach, rzadziej w lasach i ich obrzeżach. Może tworzyć mikoryzę z tarniną, głogiem, dziką różą, śliwą

MAŚLAK SITARZ - Suillus bovinus (sitarz, sitak, sitek, gęsi pępek)

Grzyb pojawiający się od czerwca do października w suchych, piaszczystych borach sosnowych, na wrzosowiskach, na obrzeżach lasów, na polanach, na poboczach dróg leśnych. Tworzy mikoryzę z sosną. Występuje zazwyczaj gromadnie, nieraz ze zrośniętymi kapeluszami

MAŚLAK ZWYCZAJNY - Suillus luteus (maśluch, ślimak)

Poszukiwać go można od maja do października, niekiedy jeszcze w listopadzie i grudniu pod sosnami

MAŚLAK ŻÓŁTY - Suillus grevillei (maślak strojny)

Od czerwca do października w lasach modrzewiowych lub pod pojedynczymi modrzewiami w lasach mieszanych

MLECZAJ RYDZ - Lactarius deliciosus (rydz)

Pojawia się od lipca do listopada, zwłaszcza w lasach iglastych, przeważnie świerkowych i sosnowych różnych klas wieku, na obrzeżach lasów

OPIEŃKA MIODOWA - Armillaria mellea (podpieniek)

Można go spotkać od sierpnia do listopada w lasach, grupowo na drewnie liściastym i iglastym. W stanie surowym lub niedogotowanym może być szkodliwy!!!

PIEPRZNIK JADALNY - Cantharellus cibarius (kurka, kurze nogi, liszka, lisica)

Od końca maja do połowy listopada w różnych lasach, głównie w siedliskach borowych. Tworzy mikoryzę przeważnie z sosną i świerkiem, a także z dębem i grabem. Przeważnie występuje gromadnie wśród mchu lub opadłych liści

PODGRZYBEK BRUNATNY - Xerocomus badius (borowik brunatny)

Amatorzy tego przysmaku mogą go poszukiwać od czerwca do listopada w starych drzewostanach iglastych, głównie sosnowych, rzadziej także w lasach liściastych i mieszanych pod sosnami i świerkami oraz pod dębami i bukami

PODGRZYBEK CZERWONAWY - Xerocomus rubellus

Występuje od lipca do września w lasach liściastych i mieszanych, najczęściej pod dębami i lipami w miejscach trawiastych i nasłonecznionych.

PODGRZYBEK ZAJĄCZEK - Xerocomus subtomentosus (zajączek, borowik zajęczy)

Gatunek dość pospolity występujący od lipca do października w lasach liściastych, iglastych i mieszanych

Czy mogę wjechać i wejść do lasu?

Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Drogi leśne, na których ruch jest możliwy oznaczone są w Nadleśnictwie Kwidzyn niebieskim znakiem z białym napisem „Droga udostępniona dla ruchu publicznego”.

Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnym wyznaczonymi przez nadleśniczego.

[Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.(Art. 29. 1 Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach)]

do_mapy

Postój pojazdów, o których mowa, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Oznacza to, że samochód na terenie leśnym pozostawić można tylko na wyznaczonym parkingu leśnym. Niedozwolone jest zostawienie pojazdu przy drodze leśnej, a tym bardziej wjeżdżanie w głąb lasu.

Należy również pamiętać o zakazie posługiwania się otwartym ogniem na terenach leśnych i w jego sąsiedztwie.

„W lesie i w odległości od niego mniejszej niż 100 m zabronione jest używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi”.

W wyznaczonych miejscach wypoczynku, w których rozpalenie ogniska jest możliwe  postawione są tabliczki z odpowiednim napisem - „Tu wolno palić ognisko”. W tych też miejscach można rozpalić grill.P8090039

Fot. Oznaczenia w miejscach postoju i wypoczynku


DSC_9111

 

 

 

 

 

 

W lasach i na terenach śródleśnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

P1010028

 

PC220009

Należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych. Istotnym jest zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków i innych przedmiotów, mogących być przyczyną pożaru.

Fot. Oznaczenia w miejscach postoju i wypoczynku

 

 

Pamiętaj również o nie zaśmiecaniu lasu, na parkingach leśnych znajdują się kosze gdzie można pozostawić swoje śmieci.

Należy pamiętać, iż niektóre powierzchnie leśne są również objęte zakazem wstępu i na nich zbiór grzybów jest niedozwolony. Są to przede wszystkim uprawy leśne do 4 metrów wysokości i ostoje zwierzyny. Niedopuszczalne jest wchodzenie na uprawy grodzone, czego nie przestrzegają często amatorzy grzybów.

Zbiór dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części jest również zabroniony w rezerwatach przyrody, położonych  na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn.

GRZYBY POD OCHRONĄ:

Kilka informacji związanych z ochroną grzybów

W zależności od statusu danego gatunku grzyba, stopnia zagrożenia, wprowadza się ochronę ścisłą lub częściową. Ochroną ścisłą obejmuje się gatunki szczególnie rzadkie (gatunki o niewielkiej liczbie stanowisk w skali kraju) lub zagrożone (gatunki na granicach zasięgu, o niewielkich populacjach). Ochronę częściową stosuje się w odniesieniu do gatunków, które w chwili obecnej nie są zagrożone, jednak w przypadku ich niekontrolowanego pozyskiwania lub eliminowania należy się spodziewać pogorszenia ich statusu.

Gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną ścisłą i częściową podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

Poradnik grzybiarza:

  1. zbieraj grzyby tylko dobrze znane !!!
  2. zabierz potrzebny pojemnik, do którego będziesz zbierał grzyby – najlepiej pleciony, przewiewny koszyk, nie plastikowa torba - gdyż duża zawartość wody i enzymów powoduje szybkie zaparzanie i psucie,
  3. nie wrzucaj do tego samego kosza grzybów jadalnych i tych, co do których nie jesteś pewien (ich zarodniki lub kawałki zmieszane z jadalnymi mogą powodować zatrucie),
  4. dla ochrony grzybni (z której w przyszłym roku wyrosną nowe owocniki), grzyby wykręcaj z podłoża lub ścinaj przy samej ziemi ostrym nożem,
  5. zostaw grzyby przejrzałe i robaczywe,
  6. przy ocenie grzybów nie wierz starym przesądom mówiącym o ciemnieniu cebuli lub czernieniu srebrnej łyżeczki,
  7. nie oceniaj grzybów po smaku; powszechnie panuje fałszywy pogląd, iż tylko grzyby gorzkie lub piekące są  niejadalne,
  8. kontroluj grzyby zebrane przez dzieci,
  9. nigdy nie  ścinaj samych kapeluszy, gdyż są bardzo trudne do rozpoznania, trzon zawiera ważne charakterystyczne cechy umożliwiające odróżnienie gatunków trujących od jadalnych,
  10. gotowanie grzybów nie pozbawi ich właściwości trujących.
|Mapa|Informacje o mapie|Szlaki turystyczne|Obiekty godne uwagi|Baza noclegow-gastronomiczna|Leśnictwo łowieckie Wydry|Mapa grzybiarza|Kontakt|
lasypowisla.pl - Copyrights 2007 Nadleśnictwo Kwidzyn projekt i realizacja: lifeweb.pl lanart.eu